بهترین سیوهای دروازه بانها در مقابل شوتهای پرقدرت

وقتی دروازه بان آخرین امید برای گل نخوردن است و همین عضو تیم با حرکتی قهرمانانه و دفاع جانانه مانع گل خوردن تیم می شود. مروری بر برترین سیوها در برابر شوتهای سرکش و محکم

منبع : ورزش سه