مقایسه مانوئل نویر و مارک آندره ترشتگن دو دروازه بان آلمانی

به نظر شما کدام یک از این دو سنگربان مطمئن شایسته عنوان گلر اول تیم ملی آلمان است؟

منبع : ورزش سه