تمرین امروز ترابزون با حضور مجید حسینی

نگاهی به تمرینات گروهی تیم ترابزون اسپور با حضور لژیونر ایرانی مجید حسینی

منبع : ورزش سه