صحبتهای جواد زرینچه پس از پیروزی برابر گل ریحان

صحبتهای جواد زرینچه سرپرست تیم استقلال تهران پس از بازی برابر گل ریحان

منبع : ورزش سه