قیس رحمانی : لیگ ۶ قطبی؛ رویای لالیگا

بخش هایی از گفتگوی اختصاصی سایت آنتن با قیس رحمانی مسئول بخش آسیای مرکزی لالیگا

منبع : ورزش سه