مصاحبه اختصاصی با قیس رحمانی نماینده لالیگا در ایران

گفتگوی اختصاصی سایت آنتن با قیس رحمانی مسئول بخش آسیای مرکزی لالیگا

منبع : ورزش سه