محبوبیت ورزش سه در کشور افغانستان

وبسایت ورزش سه نه تنها در ایران پرمخاطب ترین رسانه ورزشی است، در افغانستان نیز جزو سایت های پرمخاطب این کشور است. در این ویدئو با برخی هواداران ورزش سه در شهر کابل گفتگو شده است.

منبع : ورزش سه