خلاصه‌فوتبال‌نابینایان ایران 10 - عمان 0 (قهرمانی‌آسیا)

منبع : ورزش سه