بغض حسن انصاری فرد در غم از دست دادن جعفر کاشانی

بغض حسن انصاری فرد مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در غم از دست دادن جعفر کاشانی

(مراسم تشیع مرحوم جعفر کاشانی شنبه ساعت 10 صبح در باشگاه شیرودی برگزار خواهد شد)

منبع : ورزش سه