گل اول اوراواردز با سوپر گل فابریکیو به گوانژو

گل اول اوراواردز با سوپر گل فابریکیو به گوانژو

نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا

منبع : ورزش سه