گل اول آرسنال به استانداردلیژ (مارتینلی)

منبع : ورزش سه