گل دوم آرسنال به استانداردلیژ (دبل مارتینلی)

منبع : ورزش سه