زادمهر: کاشانی تا لحظه مرگ با ورزش بود

صحبتهای محمد زادمهر در مراسم تشییع پیکر مرحوم جعفر کاشانی

منبع : ورزش سه