صحبتهای مهم آرش میراسماعیلی درباره تعلیق جودوی ایران

صحبتهای مهم آرش میراسماعیلی درباره تعلیق جودوی ایران در مراسم تشییع پیکر مرحوم جعفر کاشانی

منبع : ورزش سه