طالقانی: جایی راهم نمی‌دادند به کاشانی پناه بردم

صحبتهای طالفانی در مراسم تشییع پیکر مرحوم جعفر کاشانی

منبع : ورزش سه