قهر مسی و گریزمان؛ "مسی برای بهبود روابط تلاش نمی‌کند!"

منبع : ورزش سه