عملکرد گنابری در لیگ قهرمانان برای بایرن مونیخ

منبع : ورزش سه