خلاصه بازی جنوا 1 - آث میلان 2

خلاصه بازی جنوا و آث میلان از هفته هفتم سری آ ایتالیا

منبع : ورزش سه