اخراج‌مستقیم بازیکن پورتیموننس با خطا روی‌طارمی

منبع : ورزش سه