تصادف و پرواز مارک مارکز روی پیست تایلند

یکی از جالب ترین لحظات رقابتهای MotoGp در تایلند در سال 2019

منبع : ورزش سه