معرفی نفر به نفر با بازیکنان حاضر در جام یونس شکوری

معرفی نفر به نفر با بازیکنان حاضر در جام یونس شکوری ( ستاره های سابق فوتبال ایران)
( بیست و پنجمین دوره جام یونس شکوری )

منبع : ورزش سه