کالدرون: سیدجلال حسینی کاپیتان نمونه تیم من است

کالدرون: من یاد گرفتم که آزادانه همه جا صحبت کنم و کسی نمی تواند مرا از حقم محروم کند/ مشکل ما گلزنی است و شما موقع برد هیچ چیزی نمی گویید/ سیدجلال حسینی کاپیتان نمونه تیم من است/ من سه مدافع وسط در حد تیم ملی دارم و هر موقعی یک چیزی می گویید

منبع : ورزش سه