نگاهی به عملکرد اینسینیه و مانولاس در ترکیب ناپولی

بررسی عملکرد لورنزو اینسینیه و مانولاس در تیم ناپولی فصل 20-2019 سری آ ایتالیا

منبع : ورزش سه