قدرتمند ترین ضربه ایستگاهی زن های فوتبال جهان

نگاهی به قدرتمندترین ضربه ایستگاهی زن های فوتبال که قدرت شوت بالایی دارند

منبع : ورزش سه