گلزنی رونالدو برابر اوکراین از روی نقطه پنالتی

منبع : ورزش سه