خلاصه بازی بلغارستان 0 - انگلیس 6 (مقدماتی یورو)

خلاصه بازی بلغارستان - انگلیس (مقدماتی یورو)

تاریخ برگزاری 22 مهر 1398 - 14 اکتبر 2019 - 15 صفر 1441

منبع : ورزش سه