گل جالب استفن گالینسکی در لیگ شمال انگلستان

گل جالب استفن گالینسکی در دیدار تیم های بسفوردیونایتد و یونایتدمنچستر در لیگ شمال انگلستان با ضربه سر از نیمه زمین خودی !!

منبع : ورزش سه