کنترل توپ های استثنایی در دنیای فوتبال

کنترل توپ های استثنایی در دنیای فوتبال که نشان از مهارت و نمایشی از قدرت بازی یک بازیکن دارد.

منبع : ورزش سه