گل اول بارسلونا به ایبار (گریزمان)

منبع : ورزش سه