کسب‌مدال‌طلای الهه‌منصوریان‌در ووشوی‌قهرمانی‌جهان

منبع : ورزش سه