ترکیب تیم سایپا در مقابل سپاهان

ترکیب تیم سایپا در مقابل سپاهان در بازی امروز در شهر اصفهان

منبع : ورزش سه