خلاصه بسکتبال تورنتو رپترز - بوستون سلتیکس

این بازی در تاریخ 26 اکتبر 2019 برگزار شد

منبع : ورزش سه