صحنه عجیب در بازی السیلیه و الشحانیه

صحنه عجیب در بازی السیلیه و الشحانیه، دربی ایرانی ها بین کریم انصاری فرد و رامین رضاییان

منبع : ورزش سه