پورموسوی:اگر بازیکنان اصلی استقلال بودند، برای ما بهتر بود

پورموسوی: این بچه ها ستاره های آینده فوتبال ایران هستند
صحبت های سیروس پورموسوی بعد از دیدار دوستانه تیم امید با استقلال تهران

منبع : ورزش سه