خلاصه بازی آتالنتا 7 - اودینزه 1

این بازی در تاریخ 27 اکتبر 2019 و 5 آبان ماه 1398 برگزار شد

منبع : ورزش سه