خلاصه بازی بشیکتاش 1 - گالاتاسارای 0

خلاصه بازی بشیکتاش - گالاتاسارای (لیگ ترکیه)

تاریخ برگزاری 5 آبان 1398 - 27 اکتبر 2019 - 28 صفر 1441

منبع : ورزش سه