پیروزی حسینی در مرحله 1/4 نهایی(70 کیلوگرم)

پیروزی حسینی در مرحله 1/4 نهایی(70 کیلوگرم)
قهرمانی زیر 23 سال جهان

منبع : ورزش سه