زلاتان یا ولا ; پادشاه MLS کدام هستند؟

درخشش زلاتان ابراهیموویچ و کارلوس ولا باعث شد تا صحفه رسمی MLS به مقایسه این دوستاره و درخشش های این دو بپردازد.

منبع : ورزش سه