صعود دلخانی‌به‌نیمه‌نهایی‌با پیروزی‌برابر حریف‌اوکراینی

رقابت های کشتی فرنگی زیر 23 سال قهرمانی جهان- مجارستان
صعود دلخانی به نیمه نهایی وزن 63 کیلوگرم با پیروزی برابر اولکساندر هروشین اوکراینی

منبع : ورزش سه