خلاصه بازی بایرلورکوزن 1 - مونشن گلادباخ 2

تاریخ برگزاری 11 آبان ماه 1398 - 2 نوامبر 2019

منبع : ورزش سه