5 لحظه برتر موتو جی پی مالزی 2019

مسابقات “موتو جی پی” به عنوان یکی از معتبرترین و مشهورترین نوع مسابقات موتور سواری جاده ای در جهان است

منبع : ورزش سه