پشت صحنه ورود و تمرینات تاتنهام در ورزشگاه ستاره سرخ

پشت صحنه و حواشی ورود بازیکنان تاتنهام و تمرینات آنها در ورزشگاه ستاره سرخ بلگراد

منبع : ورزش سه