گل ششم رئال به گالاتاسارای(هتریک رودریگو)

گل ششم رئال به گالاتاسارای(هتریک رودریگو)

منبع : ورزش سه