پیروانی: یک درصد تردید داشتم، به تیم امید نمی‌آمدم

یک درصد تردید داشتم، به تیم امید نمی آمدم؛
صحبت های پیروانی مربی تیم امید در حاشیه تمرین امروز

منبع : ورزش سه