حمله کاپیتان آینتراخت به مربی فرایبورگ

دیدار دو تیم آینتراخت فرانکفورت و فرایبورگ به دلیل ضربه ای که کاپیتان آینتراخت با شانه به مربی فرایبورگ زده و باعث شد او نقش بر زمین شود به دعوا و جنجال کشیده شد

منبع : ورزش سه