گفتگو با الکساندر آرنولد درباره خطای هند لیورپول

گفتگو با ترنت الکساندر آرنولد و اندی رابرتسون پس از دیدار لیورپول در برابر منچسترسیتی

منبع : ورزش سه