گل اول آلمان به بلاروس (گینتر)

گل اول آلمان به بلاروس توسط گینتر در دقیقه 41

منبع : ورزش سه