گل دوم کرواسی به اسلواکی (پتکوویچ)

گل دوم کرواسی به اسلواکی توسط پتکوویچ در دقیقه 60

منبع : ورزش سه