بازی خاطره انگیز پرسپولیس - راه آهن (1367)

منبع : ورزش سه