ادای احترام فوق العاده به دنیل لکلرک

ویدئوی استثنایی؛سکوت در ورزشگاه ریسینگ فرانسه در بزرگداشت سرمربی درگذشته
دنیل لکلرک تنها عنوان لیگ را برای ریسینگ کلاب به ارمغان آورده بود

منبع : ورزش سه